ความสำคัญ

ระบบการจัดการความรู้ เรื่อง การปลูกข้าว 

การทำนา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ำเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน

จุดประสงค์

  1.เพื่อศึกษาถึงวิธีการปลูกข้าวนาปี นาปรัง
2.เพื่อศึกษาพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้ในการปลูกข้าว
3.เพื่อศึกษาถึงต้นทุนและกำไรที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก

หลักการและเหตุผล

         การจัดการความรู้ เรื่อง การปลูกข้าว สมาชิกกลุ่มมีความสนใจในเรื่องการทำนาเนื่องมาจากการทำนานั้นเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะประเทศไทยมีสภาพพื้นที่เหมาะเเก่การเพาะปลูกและเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงรณรงค์ให้ชาวไทยได้ใช้ชีวิตที่พอเพียง พอมีพอกิน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s