พันธุ์ข้าว

พันธุ์ข้าวเหนียว

ขาวดอกมะลิ 105

ปลูกได้ในที่นาดอน ทนแล้ง ทนดินเปรี้ยว-ดินเค็มคุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม รสชาติดี ต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม

ปทุมธานี 60         ต้านทานโรคกาบใบเน่า โรคใบหงิก

กข7        ค่อนข้างต้านทานโรคใบไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ค่อนข้างทนดินเค็ม

กข23      ต้านทานโรคไหม้ปานกลาง

กข27      ต้านทานโรคใบหงิก โรคกาบใบแห้ง โรคไหม้คอรวง ทนน้ำท่วมได้ด

สุพรรณบุรี 60      ต้านทานโรคไหม้โรคขอบใบแห้ง เพลี้ยจักจั่น

พิษณุโลก 60-2     ต้านทานโรคกาบใบเน่า โรคไหม้ โรคใบสีส้มในระดับสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปานกลาง

สุพรรณบุรี 90      ต้านทานโรคใบหงิก โรคใบสีส้ม โรคใบไหม้ และโรคขอบใบแห้งต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ชัยนาท 1               ต้านทานโรคใบหงิก โรคใบไหม้ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว

เหลืองประทิว 123              ต้านทานโรคของใบแห้ง และโรคใบหงิก

ขาวตาแห้ง 17      คุณภาพการสี และการหุงต้มดี ต้านทานแมลงบั่วปานกลาง

นางพญา 132       ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียวแก่นจันทร์          ต้านทานโรคใบหงิก โรคใบขีดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว

พัทลุง 60               ต้านทานโรคขอบใบแห้งลูกแดงปัตตานี ต้านทานโรคใบไหม้ ทนต่อดินเค็มและดินเปรี้ยว

เฉี้ยงพัทลุง            ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ดีในที่นาดอนและลุ่ม คุณภาพการสีดี

เปิ่นแก้ว 56           ทนน้ำลึก และขึ้นน้ำได้ดี ไม่ต้านทานโรคใบไหม้ โรคใบสีส้มโรคใบหงิก

เล็บมือนาง 111   ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ทนแล้ง ทนน้ำลึก

หันตรา 60            เหมาะกับที่ราบลุ่มภาคกลาง ต้านทานโรคใบไหม้พลายงามปราจีนบุรี ต้านทานโรคใบไหม้

ปราจีนบุรี 1          ต้านทานโรคใบไหม้ระยะกล้า โรคใบขีดโปร่งแสงทนน้ำลึก ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง ทนแล้ง ทนดินเปรี้ยว

ปราจีนบุรี 2          ทนน้ำลึก ให้ผลผลิตสูง

ดอกพะยอม          ต้านทานโรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคใบขีดสีน้ำตาล

กู้เมืองหลวง         เหมาะสำหรับปลูกพืชแซมยางหรือปลูกเป็นข้าวไร่ทางภาคใต้ต้านทานโรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล

เจ้าฮ่อ     เหมาะสำหรับปลูกในสภาพไร่พื้นราบและสภาพไร่เชิงเขาในภาคเหนือต้านทานโรคใบไหม้

น้ำรู        เหมาะสำหรับปลูกในสภาพไร่ที่สูงมีอากาศหนาวต้านทานโรคใบไม้

สุพรรณบุรี 1         ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาวโรคใบหงิก

สุพรรณบุรี 2         ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้งโรคใบหงิก โรคใบสีส้ม

คลองหลวง 1      ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ25 % ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดหลังขาวดีกว่าข้าวขาวดอกมะลิ105

หอมสุพรรณบุรี   ค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบแห้งเพลี้ยกระโดดหลังขาว

ปทุมธานี 1            ลักษณะคล้ายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยกระโดดหลังขาวโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง

พิษณุโลก 1           ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคไหม้โรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก

พิษณุโลก 2           ต้านทานโรคไหม้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

สุรินทร์ 1               ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่น

น้ำสะกุย19           เป็นข้าวเบาที่ทนแล้งและทนน้ำท่วมได้ดีไม่ต้านทานแมลงบั่ว โรคไหม้และโรคใบสีส้ม

พิษณุโลก 60-1     ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคกาบใบแห้ง และโรคจู๋ต้านทานแมลงบั่ว ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบสีส้ม

ชุมแพ 60               ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไม่ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ทนดินเค็มปานกลาง

พิษณุโลก 1           ต้านทานโรคไหม้ปานกลาง

พิษณุโลก 3           ผลผลิตสูง ต้านทานโรคไหม้

กข 9       ปลูกได้ทุกฤดูกาล ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยจักจั่นสีเขียว และแมลงบั่วปานกลางต้านทานโรคใบหงิกในสภาพธรรมชาติ ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง

กข 15     ทนแล้งได้พอสมควร ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล

เล็บนกปัตตานี    อายุหนัก ปลูกได้ในพื้นที่นาลุ่ม

พันธุ์ข้าวจ้าว

สันป่าตอง 1         ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งดี ให้ผลผลิตสูง สามารถปลูกได้ทั้งปี

สกลนคร               เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง ปรับตัวได้หลายสภาพนาดอน นาชลประทาน และสภาพไร่นา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหางยี 71         ทนแล้งปลูกเป็นข้าวไร่ได้ อายุเบา ต้านทานโรคไหม้และโรคใบจุดสีน้ำตาลไม่ต้านทานโรค ขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว

กข 2       ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียวปานกลางไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว

กข4        ปลูกได้ทุกฤดูกาล ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่น สีเขียว ไม่ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง

กข 6       ทนแล้ง ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลบั่ว

กข 8       ทนแล้ง ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s